Overenie výšky kreditu
UFO darčekovej karty

Číslo karty nájdete vytlačené na darčekovej karte.
PIN kód je priložený v obale darčekovej karty.
Zistiť stav kreditu
Ruka s darčekovou kartou UFO